Noteikumi

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pirms uzsākt StickerShopNET mājas lapas lietošanu (turpmāk tekstā – Mājas lapa), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi).

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Apmeklējot StickerShopNET Mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus, vai, ar tās starpniecību, sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

MĀJAS LAPĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS RAKSTURS

Visa Mājas lapā ievietotā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. StickerShopNET negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. StickerShopNET ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju vai saturu.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Mājas lapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. StickerShopNET patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī StickerShopNET ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā. Šīs Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.

Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Mājas lapā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus, vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

SAŅEMTĀS ATSAUKSMES

Mēs būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes un ieteikumus par StickerShopNET Mājas lapas saturu un centīsimies uzlabot to tā, lai Mājas lapas apmeklētājiem būtu ērti lietojama un saistoša. Tomēr StickerShopNET ir tiesības patstāvīgi izvērtēt to, vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai Mājas lapas padarītu labāku.

ATBILDĪBA

Šīs Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. StickerShopNET vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Mājas lapu vai tās saturu. StickerShopNET nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat, ja StickerShopNET ir zinājusi par Mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt Mājas lapā vai ar Mājas lapas starpniecību norādītos pakalpojumus vai produktus.

MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

StickerShopNET Mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par StickerShopNET un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem. StickerShopNET ir veikusi atbilstošas darbības, lai Mājas lapā, tajā norādītā informācija un pakalpojumi darbotos nekļūdīgi un bez pārtraukumiem. Tomēr StickerShopNET nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Mājas lapā vai ar šīs Mājas lapas palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, vai par to, ja tā nav pieejama no StickerShopNET neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. StickerShopNET neapliecina un negarantē to, ka šī Mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

MĀJAS LAPAS DROŠĪBA

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot StickerShopNET Mājas lapu, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Jūs nedrīkstat mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. Jūs nedrīkstat veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību.

Mēs ziņosim par jebkuru šādā veida veiktu pārkāpumu attiecīgajām (atbildīgajām) institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas.

StickerShopNET ir veicis visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.

NOTEIKUMU GROZĪŠANA

StickerShopNET ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. StickerShopNET neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

keyboard_arrow_up whatsApp